Alam ndonya

Anetepi jejibahan
Eling tur waspada
Sangkan lan paranne manungsa
Titah ora bakal kleru
Rikala manungsa lair
Ingsun katitipan ginaris pesthi

Aja kagodha
Endahing donya
Sapa lirwa bakal sara
Tembe mburi bakal ditagih
Rasa juwamah merga kadonyan
Ingsun bakal ngundhuh wohing pakarti

Adigang, adigung, lan, adiguna
Elingo, kabeh kuwi mung mampir ngombe
Syukur sing gedhe
Tanpa khufur nikmate
Rupa bagus, tumindak alus
Iku bisa dadi biyus

Sidoarjo, 2009

Rasa pangrasa

Aku mung keping crita
Eluh iku
Saya akeh pitakon
Tapi wedi
Rasa apa
Ibarat ancik -ancik pucuking eri

Kabeh kuwi mung saderma nglakoni
Sedi lan tangis wis ana garise
Ora isa ditata kanthi teori
Pepesti kuwi mung pati

Godha kuwi nyata
Ning nyatane mung kaya kegodha
Indah tapi urung bisa ngendahke

Kapercayan kuwi utama
Sulistya jembar kapercayan

Yung
Tulungen aku
Dak kira eluh
Bakal ngiket kapercayan
Dak kira kaendahan
Ora bisa nggawa godha
Yung
Aku kancanono

Wayahe aku bisa crita
Utamane aku bisa nangis
Lakuku ginaris
Anetepi titah
Nanging abot tanpa sanding

Lorog, 20 februari 2021

Mbah Kakung Ing Schipol

Wis luwih saka sewulan saben dina minggu ing gerbang kedatangan Bandara Schipol, ana simbah kakung mapag penumpang pesawat Garuda sing mabur saka Jakarta.

Mripate prasasat tanpa kedep nyawang penumpang sing metu saka gerbang kedatangan, utamane penumpang wanita.
Ing ngarep lawang metune penumpang, ana cafe sing biasane dinggo andok wong kang lagi mapag penumpang.

Sawise krasa kesel simbah kakung mau banjur pesen kopi sadurunge dheweke mulih. Makasiswi ayu sing ngewangi kerja dadi pelayan cafe ora iso nahan rasa penasarane.

Nalika nyuguhne secangkir kopi deweke takon: “Mbah Kakung, Sampeyan njemput sopo? Tak etung saiki wis minggu kaping lima tanpa ketemu karo sapa wae.”
Mbah kakung kasebut kanthi ringkes mangsuli: “Ora, aku ora njemput sopo-sopo, nanging aku pengin weruh wong saka Indonesia”.
“Sampeyan pengin weruh sapa, dulur?”
“Aku pengin weruh sopo wae, wong wadon.”
“Apa ora wis akeh wong wadon Indonesia sing wis liwat sakawit limang minggu kepungkur?”
“Iya, nanging ora ana sing dakkarepake.”
“lha njur?”

Mbah kakung njupuk foto saka kesak klambi karo ngomong “Aku pengin weruh wanita

sing nganggo klambi kaya iki.”
Mahasiswi ayu kasebut ngiling-ilingi foto kanthi tliti sinambi memuji ayune wong ing foto lan kaendahane busana sing disandhang.
“Woow wat mooi Meisje, sandhangan apa iki?”
“Kain-kebaya, busana kebanggaan wong Indonesia. Pungkasan aku ndeleng wanita ngango kebaya ngene iki setengah abad kepungkur, wektu nikahe masku.”
“Wah, wis setengah abad kepungkur, suwee banget”, ujare mahasiswi ayu kasebut.

“Iya, aku saiki umur pitung puluh taun, sadurunge aku mati pengin weruh wanita nganggo kebaya” mbah kakung kumembeng netrane lan kebak pangarep-arep.
“Muga-muga minggu ngarep sampeyan bisa nemokake wanita Indonesia nganggo kebaya”, ujare mahasiswi ayu kasebut kanggo nyenengake.
Ing minggu kaping sepuluh, mbah kakung kasebut isih ngenteni. Nanging praupane tambah nggrantes.
“Mbokmenawa aku kudu nampa kasunyatan owah-owahing jagad”.

Nampa kasunyatan sing pahit. Dheweke mulai kuciwa marang Indonesia amarga mbuwang adat bangsane dhewe, sanajan rasa kuciwane iki durung bisa ngilangne rasa tresnane marang budaya Indonesia.
Nanging jebule Indonesia sing ditresnani wis ganti, Indonesia wis ganti rasa.
Mbah kakung senden ing kursi cafe, pandelenge isih tetep metu ing lawang, nanging kosong.

Dumadakan mripate saya padang, ing sakngarepe ngadeg ana wanita anggun nganggo busana kebaya ireng rambute digelung konde karo nyonggo baki isi secangking kopi.
“Meneer dit is jou koffie, alstublief.”
Karo mesem manis, wanita kasebut mbagekne kopi anget kanggo mbah kakung iku. ”
Sawise sawetara suwe mandheng tanpa kedhep, dheweke ngerti yen wanita kebaya ireng iku mahasiswi ayu sing megawe ing cafe iki.
Mripate mbah kakung wiwit kumembeng, eluhe netes.

Mbah kakung ngranggeh tangane wanita nganggo busana kebaya, karo ngadek saka kursine.
Mahasiswi ayu alon-alon ngomong, “Nuwun sewu, aku ora ayu lan luwes kaya ing foto, iki kabeh sing bisa daklakoni kanggo pangormatan marang sampeyan awit katresnan ingkang gedhe marang budayane”.
Mbah kakung ora bisa ngomong apa-apa, awake saya ndredek lan lemes. Mahasiswi ayu mau ngrangkul mbah kakung kanthi rumaket.

Amsterdam, 14 Juli 2019
S. Margana

Kajupuk Saka: https://twitter.com/Lestari_Leonita/status/1357842061748097024

Eling

Anyampurnakake kahanan
Endahing kasunyatan
Senajan kebak eluh
Tansaya ora cetha
Rasa seneng apa bacut gela
Ihdinas siratal mustaqim

Waspada tur eling
Agama kuwi cagaking kasampurnan
Hanyambung donya lan akherat
Ya ayyuhalladzina amanu
Urip mung saderma mampir ngombe

1 2