Ngugemi

Lir Ilir, lir Ilir
Tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh Temanten anyar

Tembang kang koncar
Tembang kang banget
Tembang kang ngemu teges
Tembang kang migunani tumraping menungsa

Nanging tembang Iki
Wis ora keprungu
Wis kageser kahanan melenia
Wis katutup mring lelagon gagrak anyar

Tembang dolanan
Dolanan para taruna
Taruma melenia kang ngugemi budaya
Nanging ngugemi budaya manca

Bodohnya aku

Anak jamam sekarang
Belajar by phone
Bermain by phone
Beribadah pun by home

Berbeda dengan aku
Ya aku jaman dulu

Anak jaman dulu
Belajar dengan Guru
Beribadah surau surau
Bermain dengan teman

Stop… Jangan mengeluh
Stop… Jangan buat hati tambah kalut

Mengeluh tak membuat pemuda kita tangguh
Kalut tak membuat pemuda kita tumbuh

Kita hanya mengisi kemerdekaan
Kita tidak berjalan bergerilya
Kita hanya melawan satu virus
Kita tidak melawan penjajah tanggu

Meski nyawa terenggut
Matilah secara hormat
Meski tangis pecah
Jasad tak tercacah

Bangit lah, sadar lah
Bukan hanya kamu
Tapi kita juga tertindas

Bodohnya aku… Mengajarimu mengeluh…
Yakinlah…
Indonesia tangguh
Indonesia tumbuh

Impen

Wis pirang dalu impen Iki tansah ngoyak rasa
Umpama bisa tak grayaki
Lamun nyata udu impen
Ananging ora samesthine rasa iki ana
Nadyan impen tak rasa nyata

Apa iya iki tresna
Apa iya iki ala

Ya iki ala
Kudune rasane ora ana
Pancen manungsa
Kebak rasa lan dosa

Wedhak pupur

Ayumu mung krana wedhak pupur
Eling tansah tak eling
Swara alus kang lamis
Tak ugemi dadi gegondhelanku
Rupa ayu, ayu pupur
Isih kagambar ing panetraku
Pupur putih, duh wong ayu
Rikma abang rambut jagung
Alis menges nanggal sepisan
Sajak ngoyak ati kang kebak tatu
Eling bakal tak eling
Tumindak wis ngidang nraju emas
Ya… Iki cah ayu wedhak pupur
Ora, ora bakal nglali
Weling saka wong kebak tatu
Ugemana, ya ugemana
Lamun oleh milih
Aja milih, milih wong ayu
Nanging kasunyatan iki
Wani muni wani nglakoni
Ananging ora kanggo sliramu
Hambok bisa tinemu nalar
Yen bisa aku nyuwun
Urip tanpa wong ayu

Wong ayu wedhak pupur

Lorog, 24 Februari 2021

Alam ndonya

Anetepi jejibahan
Eling tur waspada
Sangkan lan paranne manungsa
Titah ora bakal kleru
Rikala manungsa lair
Ingsun katitipan ginaris pesthi

Aja kagodha
Endahing donya
Sapa lirwa bakal sara
Tembe mburi bakal ditagih
Rasa juwamah merga kadonyan
Ingsun bakal ngundhuh wohing pakarti

Adigang, adigung, lan, adiguna
Elingo, kabeh kuwi mung mampir ngombe
Syukur sing gedhe
Tanpa khufur nikmate
Rupa bagus, tumindak alus
Iku bisa dadi biyus

Sidoarjo, 2009

Rasa pangrasa

Aku mung keping crita
Eluh iku
Saya akeh pitakon
Tapi wedi
Rasa apa
Ibarat ancik -ancik pucuking eri

Kabeh kuwi mung saderma nglakoni
Sedi lan tangis wis ana garise
Ora isa ditata kanthi teori
Pepesti kuwi mung pati

Godha kuwi nyata
Ning nyatane mung kaya kegodha
Indah tapi urung bisa ngendahke

Kapercayan kuwi utama
Sulistya jembar kapercayan

Yung
Tulungen aku
Dak kira eluh
Bakal ngiket kapercayan
Dak kira kaendahan
Ora bisa nggawa godha
Yung
Aku kancanono

Wayahe aku bisa crita
Utamane aku bisa nangis
Lakuku ginaris
Anetepi titah
Nanging abot tanpa sanding

Lorog, 20 februari 2021

Eling

Anyampurnakake kahanan
Endahing kasunyatan
Senajan kebak eluh
Tansaya ora cetha
Rasa seneng apa bacut gela
Ihdinas siratal mustaqim

Waspada tur eling
Agama kuwi cagaking kasampurnan
Hanyambung donya lan akherat
Ya ayyuhalladzina amanu
Urip mung saderma mampir ngombe