Ngugemi

Lir Ilir, lir Ilir
Tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh Temanten anyar

Tembang kang koncar
Tembang kang banget
Tembang kang ngemu teges
Tembang kang migunani tumraping menungsa

Nanging tembang Iki
Wis ora keprungu
Wis kageser kahanan melenia
Wis katutup mring lelagon gagrak anyar

Tembang dolanan
Dolanan para taruna
Taruma melenia kang ngugemi budaya
Nanging ngugemi budaya manca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *