Wayangan

Banyu telaga akinclong-kinclong

Kataman cahyaning Hyang Baskara

Jroning banyu katon mencorong

Wewayanganing surya ing akasa.

 

Grumbul miwah kekayon aroyom

Muwuhi asrining wewayangan

Sliwering manuk kang golek ijon

Kumelap angrengga pesawangan.

 

Nanging sawuse surup srengenge

gambar ing telaga ilang musna

Kasaput sepi-sumuruping wengi

 

Kaya mangkono ing sanyatane

Padhang petenge atining manungsa

Gumantung marang karsane Hyang Widi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *