Kawruh

Salwiring kodrat kang tinon mripat

Apadene kang tan kasatmata

kabeh tumindak miturut sipat

Garis angger-anggering jagad raya.

 

Wit lumrahing janma neng jagad

Tan sepi anane para sarjana

Rina lan wengi tan kendat-kendhat

Marsudi anggering tribawana

 

Sarana pakarti lawan semedi

Sanityasa ngetog mengulir budi

Wohing pamardi tinata titi.

 

Ginelar ing kandha sarwwa teteh

Murih gampang katampa ing akeh

Murakabi uripe janma kabeh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *