Kaendahan

Pijer kejejer sandhing pepadhang

Ketarik dayaning cahya sumunar

Urubing geni wani rinangsang

katemahan sida mati kobar.

 

Warnendah kang rinengga ing sandhang

Mawa sesotya kang edi gumebyar

Asring agawe ati kegiwang

Nalar kesasar ketiwar-tiwar.

 

Pancen kena ingaran kalumrah

Yen mubarang kang ingadep endah

Sok gawwe ketliweng kang ngarah.

 

Jer mung ati kang sanyata tentrem

Kang tawar marang sarupaning endem

Ening eling sajrone kasengsem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *