Dayaning Sastra

Tembung kang ginantha lelarikan,

Tinata binaris kadya bata,

Sinambung pinutung, manut ukuran,

Dene banjur kasinungan daya!

 

Kumpule bata dadi yayasan,

Aweh nggon apik, brukut, santosa

Ngepenakake wong urip bebrayan,

Samono dayane bata tinata.

 

Gegodhongan tembung kang mawa isi,

Katiyasane ngungkul-ngungkuli,

Wohing laku, pamikir lan pangrasa,

Para empu, pujangga, sarjana.

 

Simpen, ginebeng ing gugubahan,

Mawindu-windu dadi turutan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *