Impen

Wis pirang dalu impen Iki tansah ngoyak rasa
Umpama bisa tak grayaki
Lamun nyata udu impen
Ananging ora samesthine rasa iki ana
Nadyan impen tak rasa nyata

Apa iya iki tresna
Apa iya iki ala

Ya iki ala
Kudune rasane ora ana
Pancen manungsa
Kebak rasa lan dosa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *