Wedhak pupur

Ayumu mung krana wedhak pupur
Eling tansah tak eling
Swara alus kang lamis
Tak ugemi dadi gegondhelanku
Rupa ayu, ayu pupur
Isih kagambar ing panetraku
Pupur putih, duh wong ayu
Rikma abang rambut jagung
Alis menges nanggal sepisan
Sajak ngoyak ati kang kebak tatu
Eling bakal tak eling
Tumindak wis ngidang nraju emas
Ya… Iki cah ayu wedhak pupur
Ora, ora bakal nglali
Weling saka wong kebak tatu
Ugemana, ya ugemana
Lamun oleh milih
Aja milih, milih wong ayu
Nanging kasunyatan iki
Wani muni wani nglakoni
Ananging ora kanggo sliramu
Hambok bisa tinemu nalar
Yen bisa aku nyuwun
Urip tanpa wong ayu

Wong ayu wedhak pupur

Lorog, 24 Februari 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *