Alam ndonya

Anetepi jejibahan
Eling tur waspada
Sangkan lan paranne manungsa
Titah ora bakal kleru
Rikala manungsa lair
Ingsun katitipan ginaris pesthi

Aja kagodha
Endahing donya
Sapa lirwa bakal sara
Tembe mburi bakal ditagih
Rasa juwamah merga kadonyan
Ingsun bakal ngundhuh wohing pakarti

Adigang, adigung, lan, adiguna
Elingo, kabeh kuwi mung mampir ngombe
Syukur sing gedhe
Tanpa khufur nikmate
Rupa bagus, tumindak alus
Iku bisa dadi biyus

Sidoarjo, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *