Rasa pangrasa

Aku mung keping crita
Eluh iku
Saya akeh pitakon
Tapi wedi
Rasa apa
Ibarat ancik -ancik pucuking eri

Kabeh kuwi mung saderma nglakoni
Sedi lan tangis wis ana garise
Ora isa ditata kanthi teori
Pepesti kuwi mung pati

Godha kuwi nyata
Ning nyatane mung kaya kegodha
Indah tapi urung bisa ngendahke

Kapercayan kuwi utama
Sulistya jembar kapercayan

Yung
Tulungen aku
Dak kira eluh
Bakal ngiket kapercayan
Dak kira kaendahan
Ora bisa nggawa godha
Yung
Aku kancanono

Wayahe aku bisa crita
Utamane aku bisa nangis
Lakuku ginaris
Anetepi titah
Nanging abot tanpa sanding

Lorog, 20 februari 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *